POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności (dalej też jako „Polityka”) Ostatnia aktualizacja: 12.11.2023 r.

INFORMACJE WSTĘPNE - O POLITYCE

W naszych serwisach i aplikacjach szanujemy Twoją prywatność. W treści poniżej znajdziesz ogólne zasady, zgodnie z którymi przetwarzamy informacje dotyczące osób korzystających z naszych usług lub kontaktujących się z nami, zwane danymi osobowymi. Z zawartych tu informacji o ochronie prywatności dowiesz się m.in. kto jest administratorem Twoich danych, jakie informacje zbieramy i dlaczego, a także jakie prawa przysługują w związku z ich przetwarzaniem. Odniesienia „RODO” - użyte w treści Polityki - dotyczą Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych

tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Aktualna i ujednolicona treść Polityki publikowana jest na stronie mnogoknig.pl. Data „ostatniej aktualizacji” wskazuje datę wejścia w życie zmian (treść polityki może ulegać zmianom, które wchodzącą w życie ze wskazanym dniem opublikowania ujednoliconego tekstu w naszej witrynie). W razie znaczących aktualizacji możemy o nich powiadamiać stosownym komunikatem na stronie internetowej (w aktualnościach strony https://mnogoknig.pl/pl/pages/info lub w innym miejscu do tego przeznaczonym), a użytkownika zarejestrowanego w serwisie – za pomocą konta lub na podany e-mail, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zmiana Polityki (w całości lub części) może wynikać m.in. z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa, standardów prywatności, rozszerzenia usług lub innych zmian (np. technologicznych i funkcjonalnych), w tym aktualizacji serwisu. Przyczyną zmiany Polityki mogą być również zmiany redakcyjne nakierowane na przejrzystość lub kompletność informacji.

ADMINISTRATOR

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe (do jakich celów i za pomocą jakich środków) jest:

Administrator danych: MNOGOKNIG SP.z.o.o

z siedzibą we WARSZAWA (00-680) ul. ŻURAWIA 47/49/210 – usługodawca serwisu/aplikacji, z której korzystasz („my”)

KONTAKT Z NAMI

Na adres elektroniczny: [email protected] lub listowny (MNOGOKNIG SP.z.o.o z siedzibą we WARSZAWA (00-680) ul. ŻURAWIA 47/49/210 aw z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) - możesz się z nami skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych (z potrzeby realizacji Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych lub uzyskania o tym więcej informacji). Nasze dane adresowe odszukasz w zakładce „ kontakt ” - dostępnej z poziomu strony głównej: https://mnogoknig.pl/pl/pages/kontakti

TWOJE PRAWA

TWOJE PRAWAWobec przetwarzania danych osobowych, na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) masz następujące prawa:

 • - Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, jak i uzyskania ich kopii; (administrator udziela informacji o przetwarzaniu danych osobowych, o celach, zakresie posiadanych danych, podstawach prawnych przetwarzania, udostępnieniach, planowanym terminie usunięcia danych, umożliwia także uzyskanie kopii danych)
 • - Prawo żądania sprostowania danych (z tego uprawnienia korzystasz, gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne)
 • - Prawo do usunięcia danych osobowych; (z uprawnienia korzystasz, gdy: dane osobowe stały się zbędne do celów ich zebrania, cofniesz zgodę na przetwarzanie albo zgłosisz wobec niego skuteczny sprzeciw; przetwarzanie jest niezgodne z prawem)
 • - Prawo do ograniczenia przetwarzania danych; (gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe i zażądasz ograniczenia przetwarzania na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość danych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem ale chcesz zastąpić usunięcie danych ograniczeniem ich przetwarzania, jeżeli Twoje dane osobowe nie są potrzebne administratorowi ale potrzebujesz je do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu)
 • - Prawo do przenoszenia danych; (uprawnienie w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i wykonania umowy)
 • - Prawo sprzeciwu; (uzasadniony Twoją szczególną sytuacją sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • - Prawo sprzeciwu w celach marketingowych(sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, nie wymagający uzasadnienia)
 • - Prawo do interwencji ludzkiej, wyrażenia własnego stanowiska oraz zakwestionowania podjętej wobec Ciebie automatycznej decyzji(zastosowanie w sytuacji, w której administrator podejmowałby wobec Ciebie tzw. automatyczną decyzję wywołującą skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływającą)
 • - Z prawa do wycofania zgody możesz skorzystać w każdym momencie, jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 • - Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

REALIZACJA TWOICH PRAW PRZEZ Mnogoknig

W celu realizacji praw lub otrzymania dodatkowych informacji skorzystaj z naszych danych kontaktowych, które wskazaliśmy Ci wyżej, a w zakresie poszczególnych usług - z dostępnych w serwisie narzędzi internetowych.

Jeżeli zdecydujesz się skontaktować z nami, przy rozpoznawaniu Twojego wniosku (w tym dla zachowania właściwych środków bezpieczeństwa) możemy prosić Cię o niezbędne informacje weryfikujące lub o dodatkowe działanie (np. zalogowanie do Konta i skorzystanie z dostępnej opcji).

TWOJE KONTO W Mnogoknig.pl

W zakresie dotyczącym konta użytkownika mnogoknig.pl zaloguj się do niego i przejdź do opcji dostępnych w zakładce  Ustawienia, umożliwiających m.in. cofnięcie zgody na dodatkowe wiadomości email.

ZARZĄDZANIE ZGODĄ NA PLIKI COOKIES

W zakresie dotyczącym przetwarzania i Twojej zgody na tzw. pliki cookies – link/przycisk do zmiany zgody – opcji dostępnej w momencie jej wyrażania - znajdziesz w naszej polityce cookies. Dzięki temu masz możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany (wycofania) zgody w dowolnym momencie.

SKĄD MAMY TWOJE DANE?

JAKIE DANE PRZETWARZA Mnogoknig?

  Zakres Twoich danych osobowych, które przetwarzamy jest różny w poszczególnych usługach lub funkcjonalnościach (jest zależny od tego z których z nich korzystasz). Informacje szczegółowe podajemy przy rejestracji do danej usługi, jej aktywacji lub w jej regulaminie. W szczególności są to dane podawane bezpośrednio przez Ciebie, wynikające z:
 • - komunikacji z Mnogoknig  Kontakt z nami wymaga podania adresu zwrotnego/danych teleadresowych (np. e-mail zgłaszającego) - przetwarzamy dane, jakie niezbędne są do przeprowadzenia korespondencji, realizacji lub weryfikacji zgłoszenia (np. nazwa bądź id konta użytkownika lub imię i nazwisko), udzielania odpowiedzi na zadane pytanie;
 • - komunikacji o zmianach w Mnogoknig Możemy informować Cię na Twoje dane kontaktowe, w szczególności o wszelkich postanowieniach, warunkach i powiadomieniach, które dotyczą relacji z Torbą (oraz ich zmianach), w tym zwłaszcza by spełnić obowiązki prawne bądź nasze zobowiązania wobec Ciebie – np. poinformować Cię o ważnej zmianie w regulaminie usługi.
 • - rejestracji, uzupełniania i edycji Konta W formularzu rejestracyjnym konta w serwisie mnogoknig.pl podanie niezbędnych danych (uzupełnienie wymaganego pola, jak np. email, nazwa użytkownika) jest wymagane do zawarcia i wykonania umowy (o treści akceptowanego przez Ciebie regulaminu), Konto pozwala również uzupełnić swoje dane do pełnego korzystania z usług serwisu (data urodzenia, płeć, interesujące Cię kategorie, adres dostawy bądź dane do faktury);
 • - uproszczonej rejestracji – podanie (przypisanie) danych w niezbędnym zakresie korzystania z konta w naszym serwisie (logowania i rejestracji), wynikające z opcji logowania za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających (np. przez konto Meta/Facebook, przez Google lub AppleID (może dotyczyć to zwłaszcza: email, awatar lub jego adres url, nazwa użytkownika (imię/nazwisko), a czasem innych wskazywanych danych. Korzystając z zewnętrznych usług uwierzytelniających należy zapoznać się z regulaminem i zasadami przetwarzania danych osobowych podmiotów oferujących takie usługi.
 • - korzystania z Konta lub serwisu – korzystając z Konta/serwisu możesz podać nam dobrowolnie inne opcjonalne dane lub dane wymagane do określonej funkcjonalności, jak również możemy gromadzić informacje z Twojej aktywności w usługach – serwisach internetowych, aplikacji (np. odwiedzone podstrony/kategorie katalogu produktów, kliknięcia, czas wizyty, treści zaprezentowane na stronach lub w aplikacji) bądź inne wynikające z zapewniania funkcjonalności serwisu dla niezalogowanych bądź zalogowanych użytkowników (np. historia Twoich zakupów, wyszukiwanych produktów bądź historia wypowiedzi lub ocen dodanych do serwisu), dotyczy to również zapisania na nasz newsletter lub innej subskrypcji powiadomień, wypełniania formularzy naszych usług (np. dodanie wypowiedzi do serwisu)
 • - uczestnictwa w programie (lojalnościowym, partnerskim, ochrony kupujących lub innym) - uczestnictwo w programie organizowanym przez Mnogoknig może wymagać przetwarzania danych rejestracyjnych lub innych danych, jednak bardziej szczegółowe zasady przetwarzania mogą być zamieszczane w dedykowanych regulaminach tych programów;
 • - naszych uprawnień do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w uzasadnionych sytuacjach, gdy roszczenia nie uległy jednocześnie przedawnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (zakres danych zależy od przedmiotu roszczenia).
 • - udziału w konkursie, akcji promocyjnej – szczegółowe informacje dotyczące zakresu danych i ich przetwarzania podawane są przy konkretnym wydarzeniu lub w regulaminie konkursu bądź akcji promocyjnej (w zależności od ich rodzaju może to być np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, email, czy też wszelkie inne dane niezbędne do spełnienia kryteriów uczestnictwa albo wydania/dostarczenia przewidzianych nagród).
 • - prowadzenia działań marketingowych, analitycznych i statystycznych – możesz się spodziewać opartego o prawnie uzasadniony interes (nasz lub naszych partnerów) albo o Twoją zgodę przetwarzania informacji pomagających nam dopasować reklamy i treści do Twoich preferencji i oczekiwań (m.in. dane pochodzące z plików cookies, informacje o Twoim ruchu na stronie, czy przeglądanych ofertach i preferencjach w tym zakresie, adres IP). Mogą być one przetwarzane także poprzez tworzenie porównań lub zestawień wynikających z aktywności innych użytkowników i następnie analizowane w celu analitycznym i statystycznym oraz celu marketingowym (możemy np. podpowiedzieć Ci popularne lub komplementarne kategorie przeglądanych produktów, dostępne w serwisie oferty sprzedawców, jak i reklamy dopasowane pod to jak korzystasz z serwisu).
 • - Kwestii technicznych i wykonywania polityki cookies - Możemy też przetwarzać informacje, które mogą być uznane za Twoje dane osobowe (np. adres IP, identyfikator urządzenia mobilnego lub inny identyfikator internetowy) za pomocą takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące, obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu i w jego pamięci podręcznej) oraz te, które mogą być automatycznie generowane przez urządzenie/przeglądarkę (np. typ/rodzaj urządzenia, wersja przeglądarki i jej user agent) i rejestrowane z przyczyn technicznych podczas Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacji (wraz z zautomatyzowaną analizą takiej aktywności), niezbędne ze względu na właściwość świadczonych usług drogą elektroniczną, cele opisane w polityce i prawnie uzasadnione interesy. Szczegółowe informacje o plikach cookies i pokrewnej technologii w naszej polityce plików cookies.

Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym – np. w zakresie w jakim będziesz zwycięzcą konkursu lub promocji i odbierzesz nagrodę, która wymaga rozliczenia podatkowego. Poza obowiązkiem ustawowym lub niezbędnością do zawarcia i wykonywania umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne i może wynikać z udzielonej zgody.

JAKIE SĄ CELE PRZETWARZANIA?

PODSTAWY PRAWNE I CELE NASZEGO PRZETWARZANIA

Zakres Twoich danych osobowych, które przetwarzamy jest różny w poszczególnych usługach lub funkcjonalnościach (zależny od tego z których z nich korzystasz). Informacje szczegółowe podajemy przy rejestracji do danej usługi, jej aktywacji lub w jej regulaminie/umowie

UMOWA / REGULAMIN 

przetwarzamy Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji zawieranej z nami umowy o realizację danej usługi (np. w oparciu o treść regulaminu serwisu lub dodatkowego regulaminu). Przykładowo, rejestracja przez Ciebie konta w naszym serwisie upoważnia nas do przetwarzania danych podanych przy rejestracji lub uzupełnionych za jego pomocą, niezbędnych do zapewnienia usług i funkcjonalności serwisu dla zalogowanych / zarejestrowanych użytkowników serwisu. Niepodanie takich danych uniemożliwia nam zawarcie lub wykonanie umowy – nie moglibyśmy zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

Przetwarzanie danych użytkownika serwisu mnogoknig.pl, związane z wykonywaniem umowy obejmuje cele i świadczenia wynikające z treści regulaminu - umożliwienie korzystania z serwisu i jego usług świadczonych drogą elektroniczną, założenie i zarządzanie kontem wraz z umożliwieniem monitorowania zamówień i ich historii, umożliwienie przeprowadzania i realizacji transakcji (zapewnienie możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje), umożliwienie zamieszczenia wypowiedzi w serwisie, uczestnictwo w programach (na podstawie dodatkowych regulaminów), kontaktowanie się Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług i obsługa zgłoszeń dotyczących usługi,

Zgodność przetwarzania z prawem: art. 6 ust. 1 lit. b RODO

PRAWNIE UZASADNIONY INTERES

  – na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać Twoje dane by:
 • - zapewniać bezpieczeństwo usługi i innych osób korzystających z usług/serwisu (w tym ruchu internetowego, zasobów IT), jak i egzekwować postanowienia umowy/regulaminu (np. przeciwdziałać nadużyciom, oszustwom, dobrym obyczajom, zjawiskom typu flood/spam, nieuczciwemu zachwalaniu produktów). Jeżeli z powyższych powodów jest to konieczne, dane przekazywane na serwer przez przeglądarki internetowe lub Twoje urządzenia, umożliwiające tworzenie unikalnego cyfrowego „odcisku palca” urządzeń lub instancji aplikacji, takie jak techniczne elementy urządzenia, ustawienia przeglądarki oraz szczegółowe informacje o Twoim zachowaniu w naszym serwisie, mogą być wykorzystane - np. do zapobiegania nadużyciom i oszustwom lub do dodatkowego uwierzytelnienia.
 • - oraz zapewniać prawidłowe działanie usług, w tym dokonywać czynności technicznych, interwencji technicznych oraz uaktualnień związanych z administrowaniem serwerami i integralnością usług, zapewniać opcje płatności w usłudze „Kup Teraz” (możliwość skorzystania z zewnętrznych usług płatniczych operatora płatności)
 • - Dokonywać pomiarów statystycznych i działań analitycznych – dane wykorzystywane do prowadzenia analiz aktywności, zwłaszcza związanej z zarządzaniem ruchem internetowym, popularnością wyszukiwanych słów kluczowych lub kategorii katalogu produktowego w serwisie i analizą statystyczną, opracowywania ogólnych zbiorczych statystyk korzystania z serwisu, jak i informacji demograficznych, preferencji zakupowych lub doskonalenia funkcjonalności i poprawy jakości naszych usług bądź zawartości serwisu – także z potrzeby ich dopasowania dla wygody Użytkowników (np. personalizowanie lub inne podpowiadanie usług bądź treści w usługach/serwisie).
 • - Prowadzić działania marketingowe, w tym dostosowywać usługi, treści, zawartość serwisu – polegające na:
  • - promowaniu własnej działalności lub działalności podmiotów trzecich (marketing bezpośredni także na zlecenie reklamodawców), zwłaszcza poprzez wyświetlanie Ci treści marketingowych i reklam (w tym takich, które są zgodne z uprzednio przeglądanymi treściami na stronach, które odwiedziłeś/aś, dopasowane do kategorii produktów lub poszczególnych ofert, uwzględniające ustawienia konta w serwisie mnogoknig.pl, w przypadku jego zarejestrowania) – staramy się dobrać dla Ciebie adekwatne reklamy. 
  • - podejmowaniu niezbędnych dla nas działań by serwis i jego zawartość były dla Ciebie interesujące lub adekwatne do Twojej aktywności w serwisie (– dopasowane do Twoich oczekiwań, np. przeglądanych bądź popularnych kategorii tematycznych i usług lub funkcjonalności serwisu). 
  • - powiadamianiu o nowych, czy też zmienianych usługach i funkcjonalnościach, sygnalizowaniu akcji promocyjnych partnerów bądź programów lub konkursów, w których możesz wziąć udział (w tym organizowanie własnych programów lojalnościowych i konkursów).
 • - Przyjmować i obsługiwać zgłoszenia i zapytania kierowane na nasze dane kontaktowe lub inicjować korespondencję, co obejmuje takie potrzeby jak: rozwiązywanie problemów technicznych, interwencje administracyjne w funkcjonalności serwisu lub treści dodane za pomocą jego formularzy, rozpatrywanie i dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych. 

  Zgodność przetwarzania z prawem: art. 6 ust. 1 lit. f RODO

OBOWIĄZEK PRAWNY

– gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego – wymagane przepisami prawa (np. przepisów związanych z zaistnieniem celu podatkowego, rachunkowego, procedurą reklamacyjną).

Zgodność przetwarzania z prawem: art. 6 ust. 1 lit. b RODO

TWOJA ZGODA

– przetwarzanie danych za Twoją zgodą jest zawsze dobrowolne (jej nieudzielenie nie pozbawi Cię dostępu do naszych usług) i odbywa się w celach i w zakresie wskazanym w treści zgody (przy udzielaniu zgody podajemy szczegółowe informacje). Pytanie o Twoją zgodę może wynikać również z obowiązujących przepisów prawa (np. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną bądź prawa telekomunikacyjnego).

Zgodność przetwarzania z prawem: art. 6 ust. 1 lit. b RODO

CZAS PRZETWARZANIA

JAK DŁUGO PLANUJEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?

Dane osobowe przetwarzamy do czasu istnienia podstawy prawnej ich przetwarzania:

 • - WYKONYWANIE UMOWY - przy niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy, który w zależności od sytuacji określonych przepisami może trwać przez 3 lata (liczone do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi) albo nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym zaistniało zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń (Okres 6-letni, jeżeli ma zastosowanie, jest wydłużany do końca roku kalendarzowego, w którym upływa jego bieg - zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego - np. jeśli upływa 1 czerwca danego roku, to termin przedawnienia wydłużany jest do 31 grudnia tego roku. Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia.)
 • - OBOWIĄZEK PRAWNY
  •  – jeżeli jest to wymagane w celu realizacji wymogu prawnego – np. w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
  •  – np. przeprowadzając konkurs bądź wykonując program, którego jesteśmy organizatorem, możemy przetwarzać dane przez czas jego trwania, jak i dokonania odpowiednich rozliczeń podatkowych. Realizacja ustawowych obowiązków z przepisów podatkowych i rachunkowych może wymagać przetwarzania danych np. przez okres 5 lat, liczony zgodnie z przepisami (np. liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku bądź liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonano transakcji).
 • - PRAWNIE UZASADNIONY INTERES 
  •  – Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do momentu zakończenia korzystania z naszych usług lub do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
  •  – jeżeli polega on na ochronie praw Spółki (dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z umowy/związanych ze świadczeniem usług, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych), do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi.
 • - UDZIELENIE ZGODY - w razie udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych Twoich działań ograniczających tę zgodę.

Szczegółowe informacje mogą być podawane przy konkretnej usłudze.

ODBIORCY

ODBIORCY I PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH Twoje dane mogą być przez nas przekazywane:

 • - Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu (administratora), zgodnie z naszymi celami i instrukcjami (na podstawie umowy z administratorem); (mogą to być dostawcy/partnerzy usług IT, podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne, inni podwykonawcy w zakresie usług przechowywania danych, usług płatniczych, usług windykacyjnych, usług analitycznych, obsługi klienta, marketingu itp.).
 • - Podmiotom przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu (odrębnemu od nas i samodzielnie przetwarzającemu Twoje dane administratorowi), np. osobom trzecim, którym zdecydujesz się udostępnić swoje dane, z którymi współpracujemy lub dla których jesteśmy partnerami, w tym partnerom marketingowym bądź podmiotom mediów społecznościowych.

  (W przypadku usług podmiotów trzecich będących odrębnymi administratorami danych, zasady ich przetwarzania zawarte są w dokumentach udostępnianych przez te podmioty za pomocą zewnętrznych stron internetowych, np. w regulaminie takiej usługi lub polityce dotyczącej ochrony prywatności.)

 • - Na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (a niekiedy też w oparciu o prawnie uzasadniony interes(administratora) dane mogą być udostępniane partnerom, z którymi współpracujemy lub z usług których korzystamy przy przetwarzaniu informacji opisanych w naszej polityce cookies (tzw. zaufanym partnerom) – uwidacznianym w ustawieniach szczegółowych zgody na pliki cookies (pod przyciskiem „zmieniam zgody”).
 • - Na podstawie obowiązujących przepisów prawai w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy możemy udostępniać dane:
  • - podmiotom (organom publicznym) uprawnionym do ich uzyskania (takim jak np. organy ścigania, w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń regulaminu, w tym oszustw);
  • - instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW Z POZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy m.in. do:

Google LLC, w tym w związku z korzystaniem z mechanizmu reCAPTCHA w celu zapewniania bezpieczeństwa – zapobieganie wykonywania pewnych funkcji w serwisie w sposób zautomatyzowany przez roboty internetowe (więcej w polityce plików cookies).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (np. gdy nasi partnerzy mają siedzibę poza terytorium EOG). Mnogoknig działa w oparciu o mechanizmy zapewniające odpowiedni stopień ochrony bądź odpowiednie zabezpieczenia prawne, m.in. poprzez stosowanie klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Kopie takich klauzul można uzyskać kierując zapytanie na www. dane kontaktowe.